Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

§1. Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić dowolną ilość danego tytułu pliku cyfrowego.
 2. W przypadku zakupu pliku cyfrowego, plik udostępniany jest na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz przesłany na adres e-mail podany w zamówieniu po dokonaniu płatności elektronicznej.
 3. Na stronie produktowej każdego pliku cyfrowego umieszczona jest informacja określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany, liczbę stron oraz rok wydania.
 4. Każdy plik zakupiony w na stronie http://qmamfinanse.pl można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 5. Dane Klienta, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, wykorzystywany jest tylko do realizacji zamówienia i w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim. Dane te są przechowywane tylko do momentu poprawnej realizacji zamówienia.

§2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności strona http://qmamfinanse.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania zakupionego pliku cyfrowego.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, strona http://qmamfinanse.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Płatności są realizowane za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24 – PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do plików cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Wszystkie sprzedawane pliki są w formacie pdf i przesyłane są na adres e-mail oraz są dostępne na stronie potwierdzającej zamówienie po poprawnej dokonanej płatności elektronicznej. Jeżeli nie dochodzi do dokonania płatności za zamówiony plik cyfrowy to umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

§4. Zasady korzystania plików cyfrowych

 1. Zakupione i opłacone pliki cyfrowe będą dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.
 2. W przypadku plików cyfrowych składających się z więcej niż jednego pliku, każdy plik cyfrowy będzie można pobrać osobno.
 3. Zaleca się zapisywanie plików cyfrowych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 4. Klient ma prawo korzystać z plików cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania plików cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania plików cyfrowych w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania plików cyfrowych w jakikolwiek sposób.
 6. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały plików cyfrowych w sposób niezgodny z prawem.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do strony http://qmamfinasne.pl, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony plik cyfrowy okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik cyfrowy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Strona http://qmamfinasne.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§6. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  – imię i nazwisko oraz adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 2. Strona http://qmamfinasne.pl zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia. Przechowywane są tylko do momentu poprawnej realizacji zamówienia.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Strona jest prowadzona w ramach działalności nierejestrowanej, a wpływy nie stanowią ciągłej sprzedaży. Właścicielem serwisu jest Michał Warlikowski, zamieszkały ul. Wyzwolenia 94/3 w Bydgoszczy.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem strona http://qmamfinanse.pl deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close