Literatura

1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
2. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
3. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału, PWN, Warszawa 1999.
4. Leszczyński Z., Wnuk T., Zarządzanie firmą produkcyjną za pomocą rachunkowości zarządczej i kontrolingu finansowego, FRR, Warszawa 1996.
5. Micherda B., Dźwignie w zarządzaniu finansami, “Rachunkowość” nr 9/1990.
6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
7. Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, część II, praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugowej, SKwP, Warszawa 1995.
8. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
9. Sojak S., Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu – nowe wino czy tylko nowe butelki?, [w:] “Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 11/2001.
10. Szychta A., Teoria ograniczeń w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom XLIX, Warszawa 1999.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close