Literatura

1.Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
2.Czubakowska K., Winiarska K., Rachunek kosztów w przemyśle, handlu, usługach, ODDK, Gdańsk 2002.
3.Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, PAR, Warszawa 2008.
4.Jarugowa A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKwP, Warszawa 2002.
5.Kiziukiewicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
6.Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
7.Szczypa P., Rachunkowość zarządcza, Cedewu, Warszawa 2007.
8.Turyna J., Pułaska-Turyna B., Rachunek kosztów i wyników. Wybrane problemy podejmowania decyzji zarządczych, SKwP, Warszawa 1993.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close