Rachunek kosztów

Rachunek kosztów odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Przedstawione rozdziały z tej dziedziny pozwolą lepiej zrozumieć miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów to przede wszystkim źródło informacji ekonomicznej na potrzeby zarządzania jednostkami gospodarczymi.

Rozdział I. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów
Rozdział II. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów
Rozdział III. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej
Rozdział IV. Klasyfikacja kosztów i przychodów – dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych, kontrolnych
Rozdział V. Analiza kosztów – metody szacowania
Rozdział VI. Metody kalkulacji kosztów
Rozdział VII. Rachunek kosztów w jednostce gospodarczej – rachunek kosztów działań
Rozdział VIII. Literatura

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close