20.00 

Format pliku: pdf
Liczba stron: 187
Wydanie według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku.

SPIS TREŚCI PORADNIKA:

ROZDZIAŁ I
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO PODSTAWA ANALIZY FINANSOWEJ
1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych
1.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych
1.2.1. Bilans
1.2.2. Rachunek zysków i strat
1.2.3. Informacja dodatkowa
1.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych
1.2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
1.2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki
1.3. Odbiorcy sprawozdawczości finansowej

ROZDZIAŁ II
TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ
2.1. Istota, przedmiot i cele analizy finansowej
2.2. Rodzaje analiz finansowych
2.3. Źródła danych do analizy finansowej
2.4. Metody analizy finansowej
2.5. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu firmą

ROZDZIAŁ III
METODY ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3.1. Metody analizy bilansu
3.2. Metody analizy rachunku zysków i strat
3.3. Metody analizy rachunku przepływów pieniężnych
3.4. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych
3.4.1. Wskaźniki działalności operacyjnej
3.4.2. Wskaźniki działalności inwestycyjnej
3.4.3. Wskaźniki działalności finansowej
3.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
3.5.1. Wskaźniki rentowności
3.5.2. Wskaźniki płynności finansowej
3.5.3. Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa
3.5.4. Wskaźniki aktywności i obrotowości
3.5.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
3.6. Wpływ dźwigni na działalność firmy
3.7. Analiza Du Ponta
3.8. Model Altmana

ROZDZIAŁ IV
ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI „STALOWNIK S.A.” W LATACH 2013-2015
4.1. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej spółki w latach 2013-2015
4.1.1. Analiza bilansu
4.1.2. Analiza rachunku zysków i strat
4.1.3. Analiza przepływów pieniężnych
4.2. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2015
4.3. Analiza wskaźnikowa spółki w latach 2013-2015
4.3.1. Wskaźnikowa ocena rentowności
4.3.2. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
4.3.3. Wskaźnikowa ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
4.3.4. Wskaźnikowa ocena aktywności i obrotowości
4.3.5. Wskaźnikowa ocena rynku kapitałowego
4.4. Analiza wpływu dźwigni na działalność firmy
4.5. Analiza Du Ponta
4.6. Model Altmana

ROZDZIAŁ V
ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI „MPV S.A.” W LATACH 2013-2015
5.1. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej spółki w latach 2013-2015
5.1.1. Analiza bilansu
5.1.2. Analiza rachunku zysków i strat
5.1.3. Analiza przepływów pieniężnych
5.2. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2015
5.3. Analiza wskaźnikowa spółki w latach 2013-2015
5.3.1. Wskaźnikowa ocena rentowności
5.3.2. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
5.3.3. Wskaźnikowa ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
5.3.4. Wskaźnikowa ocena aktywności i obrotowości
5.3.5. Wskaźnikowa ocena rynku kapitałowego
5.4. Model Altmana

ROZDZIAŁ VI
PRZYKŁADY RÓŻNYCH ANALIZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
6.1. Dostęp do różnych analiz w przedsiębiorstwach

Dodatkowo została przygotowana także aplikacja – Analiza finansowa w Excelu. Aplikacja ta została przygotowana dla sprawozdań sporządzanych do 2015 roku oraz dla sprawozdań sporządzanych od 2016 roku (nowelizacja ustawy o rachunkowości).

Na e-mail podany w zamówieniu przychodzi:
– zarejestrowanie nowej transakcji płatniczej w Przelewy24
– potwierdzenie opłaconej transakcji
potwierdzenie zakupu z listą linków zakupionych plików